Acaib-ül Mahlukat.


ACAİB-ÜL MAHLUKAT
Yazıcıoğlu Ahmed Bican Efendi'nin Kazvini'den tercüme ettiği eser ( 1453 ) Kozmoğrafya ve acayip mahlukları konu edinmiştir. Kitabın bir nüshası İstanbul Molla Murad kütüphanesi'nde diğeri British Museum'dadır.