Acemi oğlanlar kışlası kalıntıları ve giriş kapısı.


Acemi oğlanlar kışlası kalıntıları ve giriş kapısı.
Kışla İkinci Mahmud döneminde yıktırılmıştır.