Adil Giray Han - Zübdet-üt Tevarih minyatürü.


Adil Giray Han - Zübdet-üt Tevarih minyatürü.
Topkapı sarayı hazine kütüphanesi.