Afiyet Gazetesi


2 Kasım 1911 - 24 Ocak 1912 arasında İstanbul'da yayınlanmış sadece 62 sayı çıkabilmiş haftalık resimli gazete. Sıhhi, tıbbi konular ve ev işleri ana temasıydı. Yazarı Avanzade M. Süleyman, imtiyaz sahibi ve müdürü Sisak Ferid idi. Milli kütüphanede bir koleksiyonu bulunmaktadır.