Ağa İmamı.


Ağa teşkilatı mensuplarından "Ağa imamı" gravürü.