Ağa Karhanesi.


Ağa Karhanesi: (Soldan sağa) Sebilci, Ulufe götüren yeniçeri, Saraç, Çorbacı yamağı, Yeniçeri.