Ahizade Hüseyin Efendi Fetva Örneği.


Ahizade Hüseyin efendi katledilmiş üç Osmanlı şeyhülislamının bir diğeridir. 1572 senesinde Ahizade Mehmed Bin Nureddin efendinin oğlu olarak dünyaya geldi. Şeyhülislam Sadettin efendiden ilk derslerini aldı. Sırasıyla Papazoğlu, Osman paşa, Ali paşa, İsmihan sultan, İskenderzade Şehzade medreselerinde çalıştı. 1605 senesinde Bursa kadısı olarak atandı çalışmalarından memnuniyet sebebiyle 1606 senesinde İstanbul kadılığına getirildi. Sonrasında Anadolu kazaskeri, üç defa İstanbul kadılığı 1623'de Rumeli kazaskeri oldu.
İstanbul'da yeniçerilerin şehzadeleri padişahlardan koruma isyanlarında şehzadelerin hayatları konusunda Recep paşa ile Hüseyin efendinin kefil olmasını istediler. Bu istek dördüncü Murad'ı şüphelendirdi. Bu sebeple Bursa'ya giderken İznik kadısını astırdı. Bunun üzerine Hüseyin efendi Kösem sultana mektup yazarak meslektaşlarına daha saygılı davranılmasını rica etti. Bu mektubun valideye ulaştığı hemen padişaha bildirildi. Konuyu öğrenir öğrenmez padişah hemen İstanbul'a dönerek Hüseyin efendiyi oğlu kadı Mehmet Çelebi ile birlikte Kıbrıs'a sürgüne gönderdi. Hüseyin efendinin bindiği gemi henüz uzaklaşmamış iken Bostancıbaşı Duçe Mehmed ağa vasıtasıyla ikinci bir ferman gönderildi bu fermanda Hüseyin efendinin katli bulunduğu için Hüseyin efendi Yedikule'de karaya çıkarıldı ve Florya'da bir yeniçeri menzilinde boğduruldu 7 Ocak 1634 cenazesi kumsala gömüldüğü için cenazesi deniz dalgalarınca alındı. Evinin civarında yaptırdığı çukur medrese ve türbesi bakımsız ve boş kaldı. Balat'ta bir kiliseyi camiye çevirtmiştir halk arasında sonrasında buraya Şüheda mescidi denilmiştir. Hüseyin efendi şiir yazar Hüdai mahlasını kullanırdı.