Ahmed Nakşi'nin Minyatürü, Şakayık-ı Numaniye.Ahmed Nakşi Türk minyatür ressamı, müneccim ve şairdir. 16.yüzyıl sonları 17. yüzyıl başları arasında yaşamıştır hakkında tam olarak bir bilgi bulunmamaktadır. Aşık Çelebi tezkiresine göre Ahırkapı eşrafından. Sultan birinci Ahmed döneminde Süleymaniye camii muvakkitliği görevinde bulunmuştur. Günümüze ulaşabilmiş 49 minyatürü ikinci Osman'a takdim edilmiş olan Taşköprülüzade'nin Şakayık ı Numaniye tercümesi içinde yer alır. Eser Topkapı sarayı müzesinde bulunmaktadır.