Ahmet Cevad Paşa Türbesi.


Fatih Emir Buhari Cami içinde yer alan türbe Cevat paşanın ölümünden kısa bir süre sonra eşi tarafından yaptırılmıştır. Tasarımı mimar Kemalettin tarafından yapılan türbe ilk yapıtlarından birisidir. Kitabesinde Sadr-ı Esbak ve Yaver-i Ekrem merhum Ahmed Cevad paşanın türbesidir 1900 yazmaktadır.