Akçakoca Bey, Jean Giovanni Brindesi gravürü.


JEAN GIOVANNI BRINDESI "AKÇAKOCA BEY" GRAVÜRÜ
Akçakoca bey Osmanlı devleti kurucularından bir aşiret beyidir Osman ve Orhan beylerin silah arkadaşı idi 1320 senesinde İzmit ve Sakarya bölgesinin fethedilmesi görevini üzerine aldı ve buralarda bazı bölgeleri aldı. Konuralp ile beraber Aydos ve Samandıra'yı fethetti. Bu başarısından dolayı Samandıra kalesi kendisine özel mülk olarak verildi.
Akçakoca ilerleyen zamanlarda gazi Abdurrahman ile Üsküdar'dan İzmit'e uzanan bölgelerde çeşitli fetih girişimlerinde bulundu. Oğlu Hacı İlyas, onun oğlu kadı ve vezir Abdal veya Fazlullah paşa, onun oğlu Mevlana Kutbettin ve onun da oğlu Seydi Çelebi'dir..