Biz milyonlarca kuştuk, Kaf dağına kanat açtık, acı çektik, yaralandık...


Biz milyonlarca kuştuk,
 Kaf dağına kanat açtık,
 acı çektik, yaralandık
bilmiyorduk aldandık.

Kimimiz yollarda kaldık,
 dünya malına kandık,
 kimimiz sebat ettik,
 yedi vadiyi aştık...