Bizanslı dokumacı kadınlar el yazması.


Bizanslı dokumacı kadınlar el yazması.
Paris ulusal kitaplığı