Cevri Kalfa Sıbyan Mektebi ve Çeşmesi 1977 Sultanahmet.


CEVRİ KALFA SIBYAN MEKTEBİ VE ÇEŞMESİ

Divanyolu caddesi tramvay yolu üzerinde yer almaktadır. Kitabesinden 1819 tarihinde saray hareminden Cevri kalfa anısına ikinci Mahmud tarafından yaptırıldığı anlaşılmaktadır. Cevri kalfa 1808'de şehzade Mahmud'u öldürmeye gelenlerin gözlerine kül serperek şehzadenin öldürülmesini engellemiştir. ikinci Mahmud padişah olduğunda Cevri kalfayı hazinedar başı yapmış ve kalfanın ölümünden sonra bu binayı inşa ettirmiştir.