Çoban Mustafa Paşa Cami 1989 Gebze.


Tebriz'de doğmuş Acem Alisi tarafından yapılmış cami ve külliye yapı zinciri yıllarca mimar Sinan tarafından yapıldığı düşünülse de mimar Acem Alisi tarafından yapıldığı Sinan tarafından onarıldığı anlaşılmıştır. Mimar Acem Alisi 1540 senesinde vefat etmiş doğum tarihi tam olarak bilinmemekle birlikte 1460 olarak düşünülmektedir.