Çukurcuma (Sürahi) Hamamı, Beyoğlu


Beyoğlu'nda o dönem Nakşidil valide sultanın kurdurmuş olduğu su altyapısı bölgede hamamlar oluşmasında geniş katkıda bulunmuştur. Yapının tesis altyapısından faydalandığı düşünüldüğünde 1831 tarihinden önce yapıldığı düşünülmektedir. Hamamın ilk sahiplerinden birisi Prabyon Kamber'di 1960'lı yıllarda ise Tokatlı, Yusuf Yılmaz'ca işletilmekteydi. Hamamın sürahi adı zamanla Süreyya hamamı şekline dönüşmüştür.