Damat İbrahim Paşa Darülhadis'i (Acımusluk Medresesi)


Acısuluk medresesi Damat İbrahim paşa Darü'l hadis'inin 1988 görünümü.