Darphane Köşkü, Topkapı Sarayı.


1832 senesinde İkinci Mahmud döneminde inşa edilmiş günümüze ulaşamamış Topkapı sarayı sınırları içinde yer almış köşk.
1726 senesinde Üçüncü Ahmet tarafından yaptırılmış köşkün bulunduğu yere yaptırılmıştır. Üçüncü Ahmet döneminde yaptırılan köşk Melling Topkapı sarayı birinci avlusu ( Vue de la Premiere Cour du Serail ) gravüründe görülmektedir.