İsmail Dümbüllü Beyazıt Çınaraltı'nda


İsmail Dümbüllü Beyazıt Çınaraltı'nda bir sohbette 1961.