Kadızade Ahmed Şemseddin efendi fetvası ilmiye salnamesi.


Kadızade Ahmed Şemseddin efendi fetvası ilmiye salnamesi.