Kayserili Ahmed Paşa.


KAYSERİLİ AHMED PAŞA
1806 senesinde Kayseri'de dünyaya geldi, askerlik zamanı geldiğinde nefer olarak donanmaya girdi ve kısa zamanda gösterdiği başarılar sebebiyle subaylığa terfi ettirildi. Sırasıyla riyale ( tuğamiral ), patrona ( tümamiral), kapudaneliğe (oramiral) yükseldi. Kırım savaşında Osmanlı donanmasının komutanıydı. Sivastopol'un alınmasında gösterdiği üstün başarıdan ötürü vezirliğe yükseldi. Akdeniz adaları, Sayda, Yanya valilik görevlerinde bulunduktan sonra 1873'de bahriye nazırı oldu. İkinci bahriye nazırlığında 1875 sultan Abdülaziz'in tahttan indirilmesi olaylarına denizden destek verdi. Beşinci Murad'dan sonra tahta geçen ikinci Abdülhamid tarafından kaptan ı deryalıktan azledilerek tuna valiliğine tayin edildi. İlerleyen yıllarda yaşlılığı sebebiyle İstanbul'a dönmesine izin verildi 1878'de İstanbul'da vefat etti.