Kuvvetine güvenerek zayıfları hor görenin kuvveti başına bela olur...


Kuvvetine güvenerek zayıfları hor görenin kuvveti başına bela olur...