Kızılhisarlı Mustafa Paşa Camii, Bodrum - MuğlaCami Mora Eğriboz adasının Kızılhisar kasabası halkından olan kaptan ı derya Kızılhisarlı Mustafa paşa tarafından 1724 yılında yaptırılmıştır. Halk arasında eski cami adıyla bilinir. Giriş kapısında bulunan kitabede yapılışı ile ilgili bilgi yer almaktadır. Paşa kendisi gibi kaptan olan oğlu Cafer paşa ile beraber gemi başı mahallesinde bulunan türbede yatmaktadır.
Kitabede huda bir kulunu terğib edince böyle hayrata anın meyli düşer daim nice türlü ibadata mücahid i sebilillah ol gazi Mustafa beyin kim ibüd ihya bu Beytullah talib oldu merdata müyesser oldu itmamı dühul iden desin amin duadır çün anın tarih dahil ol cennata 1136 yazmaktadır.
Allah bir kulunu böyle bir hayratı yapmaya rağbet ettirince onun meyli her zaman ibadetlere çok olur. Allah yolunda cihad eden o gazi Mustafa bey bu Beytullahı ihya etmekle onun hoşnutluğuna talip oldu ve onu tamamlamak nasip oldu. Buraya giren kişi amin desin zira onun yapılışına düşen tarih kaydı dahil ol cennata diye bir duadır (1724) 2013.