Nazlı Ecevit'in "Salacak ve Kız kulesi" Tablosu.


Nazlı Ecevit 1900 senesinde miralay Mehmed Emin bey ve Adviye hanımın kızları olarak dünyaya geldi. 1911'de Beşiktaş İnas rüştiyesini ve 1914'de Darülmuallimatı bitirdi sonrasında Beşiktaş Mihrimah numunesinde resim ve beden eğitimi öğretmenliği yaptı. Ressam Mihri Müşfik'in teşvikleri ile İnas sanayi i mektebi i alisine girdi. Mihri Müşfik hanım ve Ömer Adil beyin öğrencisi oldu ayrıca Feyhaman Duran'dan dersler aldı. 1922'de babasının Kastamonu'ya tayini ile orada bir okulda öğretmenlik yaptı. Sonrasında aynı şekilde Bolu ve İzmit'te görevlerde bulundu. 1924'de İzmit'te tanıştığı doktor Fahri beyle evlendi ve 1925'de oğulları Bülent Ecevit doğdu. Ankara kız lisesi ve musiki öğretmen okulunda 19 yıl resim öğretmenliği yaptı.  1951 - 1980 yılları arasında güzel sanatlar birliği üyeliği ve başkanlığı görevlerinde bulundu.
Bir süre ara verdiği resme 1947 senesinde tekrar başladı eşinin ölümünden sonra Salacak'ta çalışmalarını sürdürdü ve 14 Ağustos 1985'de vefat etti.