Osmanlı Dönemi Sebzeci.


Pascal Sébah'a ait bir fotoğrafta küfesi ile bir sebzeci.
(Marchand de pommes) 

Osmanlı dönemi sebzeci (manav)

Marchand de légumes - Constantinople.19. Yüzyıl sonları İstanbul'da sebzeci (manav)