Sultan 1. Ahmed'in yağlı boya tablosu.


Sultan 1. Ahmed'in yağlı boya tablosu.  
Topkapı sarayı portre galerisi.