Sultan Birinci Ahmed'in Tahtı.


Sultan 1. Ahmed'in Topkapı sarayı müzesinde bulunan tahtı.