Osmanlı Dönemi Süpürgeci.


Osmanlı dönemi Süpürgeci.
Marchand de Balais - Constantinople.