Abdülhalik Nasuhi.


1837 senesinde İstanbul'da dünyaya gelmiş Osmanlı devlet adamı tarihçi Hayrullah efendinin oğlu ve Şair Abdülhak Hamid bey'in abisidir. Harbiye mektebinde eğitim aldı ve sonrasında Paris'te bulunan Mekteb i Osmani'ye devam etti. Bir dönem subaylık yaptıktan sonra kendi isteğiyle görevinden ayrıldı ve Bab-ı Ali tercüme bürosunda çalışmaya başladı. Dahiliye nezareti, Mutasarraflık ve valilik görevlerinde bulundu. Tahran büyük elçiliği, Bulgaristan komiseri diğer bulunduğu görevlerdi. Sonrasında Ayan Meclisi'ne tayin edildi, oldukça kültürlü bir devlet adamıydı. 1912 senesinde vefat etti.