Abdurrahman Vefik.


Doğum tarihi konusu çelişkilidir Kırım Gözleve'de dünyaya gelmiştir, Osmanlı maliyecisi. Çelebizade Ahmet efendinin oğludur. Babası ile birlikte Kırım'dan göç ederek İstanbul'a gelmişlerdir. Mükemmel sayılabilecek bir eğitim süreci sonrasında maliye mesleğine adım attı bazı okullarda bu konuda dersler verdi. Gösterdiği başarı sebebiyle Maliye Nezareti Müsteşarı, Maliye okulunda Tekalif Kavaidi (Vergi kuralları) ve Tarih i Mali (Maliye tarihi) hocası oldu.
Osmanlı vergi sistemine ait derslerinden derlenen Tekalif Kavaidi adlı iki ciltlik eseri araştırmacılara oldukça faydalı olmuştur. Tarih i Mali adında bir denemesi bulunmaktadır.
Gazi Ahmed Muhtar paşa kabinesine Maliye Nazırı olarak girene kadar eğitim ile uğraştı. Kamil paşa kabinesinde görevini sürdürdü kabinenin düşmesi ile görevinden uzun bir süre ayrı kaldı. Birinci dünya savaşı mütareke döneminde Tevfik paşa kabinesinde Maliye ve İaşe Nazırlığı görevinde bulundu. Abdurrahman Vefik 1956'da İstanbul'da vefat etti.