Ahmed Hamdi Paşa.


1826'da İstanbul'da doğmuş Osmanlı sadrazamı. Çeşitli devlet memurluğu vazifelerinden sonra 1868'de evkafı hümayun nazırı sonrasında maliye nazırı ve altı gün sonra da Aydın valisi oldu. Şirvanizade Rüştü paşa sadrazam olunca ikinci kez maliye nazırlığına getirildi.
Osmanlı ordusu Rumeli'de Rus yenilgisi yaşadıktan sonra sarayda toplanan meşveret meclisinde hoşa giden fikirleri sebebiyle sadrazamlığa getirildi.11 Ocak 1878. Sadrazamlık döneminde Osmanlı ordusu tamamen mağlup oldu ve Rus orduları Edirne'ye girdi. Sultan Abdülhamid'e Yıldız sarayından Beşiktaş sarayına nakletmesini ordu kumandanlarına müdahale edilmemesi gerektiğini önerdiğinden azledildi 1878 ve Aydın valiliği vazifesi ile bir daha dönmemek üzere İstanbul'dan uzaklaştırıldı. 4 Ağustos 1879'da Midhat paşa yerine Suriye valiliğine tayin edildi. 1885'de Beyrut'ta vefat etti mezarı Beyrut mektebi sultani civarındadır.