Ahmed Vesim Paşa.


Osmanlı devletinin son Kaptan-ı Deryası ve Şeyhü-l Vüzera Müşiridir (Mareşal). 1824 senesinde Bahriye Emini Mehmed Reşid efendinin oğlu olarak İstanbul'da dünyaya geldi. Denizcilik okulunu bitirdikten sonra 1842 Girit ayaklanmasında gösterdiği üstün başarı sebebiyle Çengeloğlu Tahir paşanın dikkatini çekti. 1849'da eğitim amacıyla İngiltere'ye gönderildi iki senelik eğitim sonrası dönüşünde topçu öğretmeni oldu. Sivastopol savaşı başarıları sebebiyle Fransa ve İngiltere tarafından takdirname verildi. Sultan Abdülaziz'in yaveri idi görev amacıyla Mekke'ye gönderildi. 1864'de Müşirlik ile Kaptan-ı Derya oldu, Bahriye tahsisatına itirazı sebebiyle azledildi ve Girit'e gönderildi. 1877 Rus harbinde hizmette bulundu, Akdeniz boğaz muhafızı oldu oradan Kaptan-ı Deryalığa üçüncü kez atandı. İkinci Abdülhamid'in donanmanın silahsızlandırılması istediğini kabul etmediği için azledildi. 1910 senesinde vefat etti ve cenazesi Üsküdar Mevlevihanesi türbesine defnedildi.