"Ahmet Cemil" Mai ve Siyah romanındaki Halit Ziya Uşaklıgil kahramanı.


Ahmet Cemil
Mai ve Siyah romanı, Halit Ziya Uşaklıgil kahramanı.
Servet-i Fünun koleksiyonu.