Ahmet Fehim portresi


Ahmet Fehim efendi 1851 senesinde hattat ve alim Abdülkadir efendinin oğlu olarak dünyaya gelmiştir. Çocukluğunda bir müddet bir torna atölyesinde çalıştı ve sanayi mektebi şefliğine alındı fotoğraf ve tezhip işlerine oldukça meraklıydı ayrıca bir tiyatro müdavimiydi sıklıkla gittiği Gedikpaşa tiyatrosu aktörleriyle tanıştı. 1876 Rus harbiyle tiyatronun Ermeni sanatkarları Edirne'ye gidince Fehim efendi tiyatroya ilk adımını attı. İlk kez "Çifte sağırlar" komedisinde uşak Bonifos rolünü oynadı. Fasülyeciyan grubuyla Bursa turnesine giden Ahmet Fehim orada Ahmet Vefik paşanın ilgisini çekti, paşa Fehim efendiye roller vermeye başladı. Ahmet Fehim İstanbul'a döndüğünde kendi tiyatrosunu kurdu " Osmanlı komedi heyeti " tiyatrosunda çağdaş Fransız tiyatrosu komedi ve vodvillerini oynadı. İkinci meşrutiyet dönemi ilk kez Namık Kemal'in "Vatan" piyesini sahneye koydu. Darülbedayi'yi kurmak üzere İstanbul'a gelen Antuvan onu olarak hoca olarak seçti. Ahmet Fehim efendi 1930 senesinde vefat etti, ünlü ressam Münif Fehim Özarman'ın babasıdır.