Ahmet Haşim.


1883 senesine Bağdat'da dünyaya gelmiştir. Alüsizadeler diye bilinen Irak'lı alim ve şairler yetiştirmiş bir ailenin mensubudur. Henüz küçük yaşlarda iken annesini yitirdi 1885'de babası Arif Hikmet ile İstanbul'a geldi ve Galatasaray sultanisinde eğitime başladı. Bu ayak uyduramadığı yabancı ellerde içine kapalı ve hayalperest bir delikanlılık yaşadı. Dicle kıyısında annesi ile beraber olduğu yılların hayallerini canlandıran Şiir i Kamer başlıklı şiirlerine bu yıllarda başladı. İlk şiirleri 1901'de Mecmua i Edebiye'de yayınlandı. 1907'de Galatasaray sultanisini bitirdikten sonra reji idaresinde bir süre çalıştı. İzmir sultanisinde Fransızca öğretmenliği yaptı. 1909'da Fecr i Ati topluluğuna iştirak etti. Maliye nezareti tercümanlığı görevi ile İstanbul'a yerleşti. Birinci Dünya savaşına katıldı sonrasında önce Osmanlı bankası daha sonra Güzel sanatlar akademisinde estetik ve mitoloji öğretmeni oldu.
1921'de o güne kadar yazdığı şiirleri "Göl saatleri" adı ile bastırttı 1924'de Paris'e gitti 1926'da ikinci kitabı Piyale'yi yayımladı.
Ahmet Haşim Yahya Kemal ile beraber didaktik ve geveze bir manzumenin hakim olduğu ikinci meşrutiyet devrinde halis şiiri korumakla Türk şiirine büyük hizmette bulundu.  Haşim 1933'de vefat etmiştir.