Ahmet Lütfi Efendi.


1817 senesinde Nalıncı Eşref efendinin oğlu olarak İstanbul'da dünyaya geldi. Eğitimini 1837 senesine kadar devrin en ünlü ilim adamlarından Arapça, hadis, tefsir, fıkıh, Farsça eğitimi aldı. 1831 senesinde kadılığa atandı. Vakanüvis olarak devrinin tarihini kaleme aldı. 12 cilde sahip eserinin 8 cildi basılmıştır. Diğerleri Türk tarih kurumu kütüphanesindedir. Diğer eserleri İmam ı Gazali'nin, Talim ül Müteallim ve Tefhin ül Müteallim tercümeleridir. Ayrıca Lugat ı Kamus adlı bir esere sahiptir. 1907 senesinde vefat etmiştir.