Akif Mehmed Paşa.


1822 senesinde Kalkandere'de Veliyudin Hilmi bey'in oğlu olarak dünyaya geldi. İlköğretimini Kalkandere'de tamamladıktan sonra İstanbul'a geldi burada aldığı bir dizi eğitim sonrası Üsküp mutasarrıfı oldu. 1858'de vezaret rütbesiyle Bosna kısa bir süre sonra Selanik ve Yanya valisi oldu ve 1873'e kadar bu görevlerde bulundu. 1874'de adliye nazırı oldu. Bu görevden sonra Edirne, Bosna ve Konya valiliği görevinde bulundu. 1880 - 1885 yılları arasında Şuray ı devlet başkanlığı görevinde bulundu. Sonrasında Cezayir i bahr i sefid valiliğine gönderildi. Bilgili ve şairane bir kişiliğe sahipti Fransızca ve Rumca bilirdi. 1894 senesinde İstanbul'da vefat etti.