Alaeddin Ali Arabi fetva örneği.


Alaeddin Ali Arabi 15. yüzyıl şeyhülislamlarındandır, Halep'te dünyaya gelmiş 1496 senesinde İstanbul'da vefat etmiştir.
Eğitim sürecinde Molla Gürani ve Hızır bey'den dersler almıştır. İlk görevi Edirne Darülhadis medresesindedir bu görev sonrası kaplıca medresesine geçmiştir bir süre sonra bu görevinden azledilerek Manisa'ya sürüldü. Affedildikten sonra Manisa Semaniye medresesine tayin oldu. 1495 senesinde şeyhülislam oldu bir yıl sonra ise vefat etmiştir.