Ali Ferruh.


Yazar, şair, siyasetçi 1865'de İstanbul'da doğdu Kudüs mutasarraflarından Kayazade Reşid paşanın oğludur. Mülkiye eğitiminden sonra Paris'te siyasi bilimleri okudu. Paris, Londra, Petersburg, Washinghton elçiliklerinde katip, müsteşar ve elçilik vazifelerinde bulundu. 1906'da Bulgaristan komiserliğine tayin edildi ve orada vefat etti.
Manzum eserleri arasında ön sıralarda Huşenk trajedisi 1880, Şayan 1885, Kerbela 1887, Misbah ül Salah, Viladet i Peygamberi 1887 gelmektedir. Üs ül Esas ( Esasın esası ), Hikmet i Ahlak ( Ahlakın hikmeti ) gibi düz yazıları ve bazı tercümeleri bulunmaktadır.