Ali İffet.


Ali İffet 1872'de Girit'te dünyaya gelmiştir. Küçük devlet memurlukları, edebiyat öğretmenliği, meşrutiyetin ilanın sonra gazetecilik gibi hizmetlerde bulunmuştur. Rumca ve Farsça şiirleri ve Gazellerim, Kudsi şeyler, Cünun (Çılgınlık) gibi eserleri bulunmaktadır.