Ali Nusret.


Ali Nusret 1874'de Yenişehir'de dünyaya geldi. Cenap Şahabettin'in küçük kardeşidir. İstihkam subayı vazifesinde bulundu. İstanbul erkek muallim mektebi ve İstanbul liselerinde edebiyat öğretmenliği görevinde bulundu. Meşrutiyet döneminde askerlikten emekli oldu. Eserleri arasında belli başlı olarak şunlar sayılabilir. Benefşe (Menekşe), Şebab 1888 (Gençlik), Makalat ı tarihiye ve edebiye 1910, Küçük Bir Facia-i Vatanperverane (Küçük bir vatanperverlik faciası), Sergüzeşt i Hunin (Kanlı macera).
1913'de İstanbul'da vefat etti.