Amcazade Hüseyin Paşa Yalısı Divanhanesi.


Amcazade Hüseyin paşa yalısı divanhanesi
H. Catenacci gravürü.