Basiretçi Ali Efendi.


1845 senesinde dünyaya gelmiş gazeteci Enderun'dan yetişmiş olmasına rağmen saray vazifesi bulunmamaktadır. İstanbul'da Menafi i Vataniye ve Havadis i Umumiyeye dair Millet gazetesi şeklinde adlandırılan Basiret'i çıkardı. 1869-1878 yılları arasında 2376 sayı yayınlandı. Kısa zamanda İstanbul basınının en önemli şahsiyetleri arasında yer almayı başardı ve Basiretçi Ali efendi adıyla ün saldı. 1870 savaşı yıllarında Alman yanlısı yazıları sebebiyle Bismarck tarafından Almanya'ya davet edildi. Almanya'dan oldukça cüzi miktarda para ile döndü sonrasında gazetesi siyaset yönüne döndü. Ali Suavi'de bu gazetede yazılar yazdı. Bir yazısında Ali Suavi, Çırağan baskınını ima etmişti bu sebeple gazete kapatıldı. Ali efendi Suriye sürgününe yollandı 1908'e kadar Suriye'de muhtelif yerlerde kaymakamlık yaptı. İkinci meşrutiyetin ilanı ile çağrılmadan İstanbul'a döndü ve gazetesini yayınlamaya devam etti. Birkaç sayı sonra gazetesi tekrar kapatıldı ve Ali efendi burada tutturamayacağını anlayınca Berlin'e gitti tekrar geri döndü ve 1910 senesinde İstanbul'da vefat etti.