Büyük Atatürk Nutkunu Söylüyor


Büyük önder Mustafa Kemal Atatürk 1927 yılının 15 Ekim günü başladığı tarihi nutkunu 20 Ekim'de tamamlamıştır.