Cumhuriyet Gazetesi 7 Mayıs 1924


Cumhuriyet gazetesinin 7 Mayıs 1924 tarihli ilk sayı birinci sayfası.