Divan-ı Hümayun toplantısı ve Divan erkanının Kubbealtı'na gelişleri minyatürü.


Divan-ı Hümayun toplantısı ve Divan erkanının Kubbealtı'na gelişleri minyatürü. 16. yüzyıl. Avusturya ulusal kütüphanesi Viyana.