Diyojen mizah dergisi 24 Kasım 1870 tarihli ilk Türkçe sayısı.


İlk yıllarda Fransızca ve Rumca yayınlanmış haftalık mizah dergisi.  İlk Türkçe sayısı 24 Kasım 1870 tarihinde çıkmıştır. Teodor Kasap tarafından yönetilen dergide direktör Ali bey, Namık Kemal, Ebüzziya Tevfik, Ahmet Mithat efendinin imzasız yazıları yayınlanmıştır. O dönem görmüş olduğu ilgiden ötürü 23. sayısından sonra hafta'da iki kez. 148. sayısından sonra haftada üç kez çıkmaya başlamıştır. Dönem içinde Ermenice sayıları yayınlanmıştır. Dergi 9 Ocak 1873'de yayına son verdi.