Eğrikapı Maksemi (Savaklar Kubbesi)


Eğrikapı surların dışarısında Savaklar caddesi Harami Ahmed paşa cami karşısında yer alır. 1715 senesinde kayıtlarında yapının adı Kubbe-i Cedid olarak geçer. Yapıda 1786 tarihli Birinci Abdülhamid, Üçüncü Selim, İkinci Mahmud ve su nazırı Hamid Ağa'ya ait kitabeler ve İkinci Mahmud tuğrası bulunur. 1987