Erenköy tren İstasyonu ve çevresi
Hemen önde görülen raylara çivi ve gazoz kapağı koyup düzleştirdiğimiz ve bundan korkunç bir zevk aldığımız İstanbul Erenköy tren istasyonu... Altta yer alan planda ise 1923 tarihli Erenköy istasyonu ve çevresinin kadastro planı yer almakta.


(ERENKEUY SECTEUR, YENI-STATION
Plan Cadastral eve au tacheometre 1923)Erenköy tren istasyonunun 1929 kışından bir görünümü.