Ertuğrul Tekkesi önünde bir tören.


Ertuğrul tekkesi günümüzde Yıldız caddesi üzerinde ağaçlarla önü kapalı saklı bir konumda yer almaktadır.
1887 senesinde ikinci Abdülhamid tarafından Şazeli tarikatı şeyhi şeyh Hamza Zafir efendi adına tesis edilmiştir. Cami ve tekke niteliğindedir.