Esad Efendi Kütüphanesi


Ayasofya yakınlarında Yerebatan caddesi üzerinde yer almaktadır. Vakanüvis Mehmed Esad efendi tarafından konağının yanına inşa ettirilmiştir. Esad efendi müderrislik ve kadılık vazifelerinden sonra 28 eylül 1825 tarihinde Şanizade Ataullah efendi yerine vakanüvisliğe getirilmiştir. 1831'de Takvim-i Vekayi nazırlığına tayin edilen Esad efendinin başlıca eserleri Esad efendi tarihi, Zibai-i Tevarih, Bahçe-i Sefa Enduz, Münşeat ve Divan'dır. Mezarı kütüphane bahçesinde yer almaktadır.
Esad efendi kütüphanesinin özellikle tarih ve edebiyat bakımından çok zengin olan kitapları 1914'de Sultan Selim ve Süleymaniye kütüphanesi'ne nakledilmiştir. 1992